Thông báo V/v: Hướng dẫn sinh viên học tập trực tiếp và tổ chức biên chế tại Trung tâm giáo dục An ninh Quốc phòng, Hưng Yên cho sinh viên khóa 2023 (đợt 2,3)

Thông báo kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: ĐHCQ 2020-2024 (các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và TT đa phương tiện)
20/11/2023
Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy các khoá từ 2015 đến 2019 học kỳ 1 năm học 2023-2024
21/11/2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2023-2024 của Trung tâm GDQP-AN trực thuộc Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Phòng Giáo vụ thông báo về việc Hướng dẫn sinh viên học tập trực tiếp và tổ chức biên chế tham gia học phần Giáo dục quốc phòng, an ninh cho các lớp hệ Đại học chính quy Khóa 2023 (xem các file được gửi kèm thông báo), cụ thể như sau:

  • Hướng dẫn sinh viên khi vào học trực tiếp tại Trung tâm GDAN-QP, Hưng Yên
  • Tổ chức biên chế Sinh viên của khoá học

Phòng Giáo vụ thông báo và phổ biến tới các sinh viên tham gia học đợt 2,3 để biết và thực hiện.

Tải về:

Hướng-dẫn-SV-vào-học-trực-tiếp

Danh sách biên chế SV học tại Trung tâm GDQP-AN

Danh sách biên chế SV học tại Hưng Yên