Thông báo: V/v Phân lớp chuyên ngành khóa 2017 ngành Công nghệ Đa phương tiện

Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019 đối với sinh viên đại học hệ chính quy
16/10/2019
Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 2) cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2019
18/10/2019
Phòng Giáo vụ thông báo:
Kính gửi: Sinh viên các lớp D17 ngành Công nghệ Đa phương tiện.

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2019-2010.

Căn cứ công văn số 39/CV-ĐPT của Khoa Đa phương tiện về việc phân chuyên ngành cho sinh viên các lớp D17 Đa phương tiện và kết quả học tập của các sinh viên, Phòng Giáo vụ thông báo kết quả phân chuyên ngành như sau:

Trên cơ sở số lượng thực tế sinh viên đăng ký ở mỗi chuyên ngành, cụ thể: Chuyên ngành Phát triển ứng dụng đa phương tiện: 72 sinh viên; Chuyên ngành Thiết kế đa phương tiện: 178 sinh viên.

Để đảm bảo số lượng sinh viên của hai chuyên ngành tương đương nhau, trên cơ sở đề xuất của Khoa Đa phương tiện, Phòng Giáo vụ sẽ căn cứ vào điểm trung bình của 4 môn: Thiết kế đồ họa, Thiết kế tương tác đa phương tiện, Thiết kế đồ họa 3D, Cơ sở tạo hình để làm cơ sở phân lớp chuyên ngành cho sinh viên.

Những sinh viên đã đăng ký chuyên ngành Thiết kế đa phương tiện có điểm trung bình 4 môn ở trên đạt 2.35 trở xuống sẽ phải chuyển sang chuyên ngành Phát triển ứng dụng đa phương tiện (53 sinh viên).

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên ở mỗi chuyên ngành để sinh viên biết và thực hiện.

Nếu có thắc mắc, đề nghị sinh viên liên hệ cô Hiền, số điện thoại: 02438547797 trước 16h30 ngày 18/10/2019 để được giải đáp.

Trân trọng!

Tải về:

D17DPT phân chuyên ngành (Ver 1)(3)