Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2015 khối kỹ thuật thiếu hồ sơ thẩm định xét tốt nghiệp
03/10/2019
Thông báo: V/v Phân lớp chuyên ngành khóa 2017 ngành Công nghệ Đa phương tiện
16/10/2019

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định về tổ chức đào tạo Tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;Hướng dẫn số 998/HV-GV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thực hiện quy định về đào tạo Tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Học viện;

Căn cứ Thông báo số 972/TB-HV ngày 12/12/2018 thông báo kết luận của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức các kỳ thi Tiếng Anh của Học viện,

Học viện ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019 đối với sinh viên hệ đại họcchính quy tại Cơ sở đào tạo Phía Bắc như sau:

 1. Đối tượng và trình độ thi
 • Đối tượng:

Sinh viên đại học chính quy năm cuối (khóa 2014, 2015) chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định và sinh viên đã tham dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh năm 2018, 2019 của Học viện nhưng chưa đạt (tính theo kết quả thi tại kỳ thi sau cùng) có nguyện vọng thi lại các kỹ năng chưa đạt.

 • Trình độ thi:

+ Sinh viên hệ đại học (các lớp đại trà) thi Tiếng Anh trình độ B1.

+ Sinh viên hệ đại học chất lượng cao thi Tiếng Anh trình độ B2.

 1. Hình thức thi
 • Thi tự luận đối với 3 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết với tổng thời gian 120 phút.
 • Thi vấn đáp đối với Kỹ năng Nói.
 1. Kế hoạch tổ chức thi
 • Đăng ký dự thi:

+ Sinh viên thi lần đầu đăng ký dự thi online tại hệ thống QLĐT từ 09h00 ngày 17/10/2019 đến 17h00’ ngày 29/10/2019 theo hướng dẫn của Phòng Giáo vụ.

+ Sinh viên thi lại đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD (Phòng 115A1- Cơ sở đào tạo Hà Đông) – Mẫu đơn kèm theo.

 • Nộp phí đăng ký dự thi: Sinh viên nộp lệ phí dự thi tại Văn phòng giao dịch Một cửa (Phòng TCKT) từ ngày 15/10/2019 đến ngày 29/10/2019.Mức phí dự thi: 200,000 đồng/ sinh viên.
 • Thời gian thi: Ngày 09 và 10/11/2019.
 • Danh sách thi chính thức được công bố tại Website của Học viện: http://portal.ptit.edu.vn/ttkt/ trước khi thi 1 tuần.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu đơn đăng ký thi lại