Thông báo: V/v Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 1) cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2019

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp khóa 2015
18/09/2019
Thông báo: V/v Hỗ trợ đăng ký học phần Tốt nghiệp các ngành Kỹ thuật khóa 2015 và sinh viên ngành Kỹ thuật các khóa trước học lại
25/09/2019

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) – Đợt 1 cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2019. Cụ thể:

  1. Đối tượng tập trung:

– Toàn thể sinh viên các lớp: ĐH chính quy khóa 2019 các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, Công nghệ KT Điện – Điện tử.

– Sinh viên các khóa từ 2018 trở về trước còn nợ các nội dung học phần GDQP-AN

  1. Thời gian:

11h00 ngày thứ Ba, 01/10/2019 đối với các Lớp: D19CN3,4,7,8,11,12-B; D19AT2,3,4-B; D19VT3,4,6-B; D19DT3,4-B.

16h00 ngày thứ Ba, 01/10/2019 đối với các Lớp: D19CN1,2,5,6,9,10-B; D19AT1-B; D19VT1,2,5,7,8-B; D19DT1,2-B.

  1. Địa điểm: Hội trường số A2 – Cơ sở đào tạo Hà Nội.
  2. Nội dung: Giảng viên của Trung tâm GDQPAN – Trường Đại học SP TDTT Hà Nội cùng với phòng Giáo vụ: Phổ biến kế hoạch, nội dung của khóa học GDQP-AN (đợt 1), quán triệt ý thức học tập, giải đáp thắc mắc có liên quan…
  3. Yêu cầu đối với Ban cán sự các lớp và toàn thể sinh viên:

– Phổ biến trước kế hoạch học tập GDQP-AN – Đợt 1 (kèm theo) cho toàn thể sinh viên của lớp trên và yêu cầu tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch học tập. Trường hợp đã có chứng chỉ GDQP-AN hoặc do điều kiện sức khỏe, sinh viên phải làm đơn cùng với đầy đủ giấy tờ và nộp trực tiếp cho phòng Giáo vụ (Văn phòng Một cửa) trước ngày 30/09/2019.

– Sinh viên các khóa từ 2018 trở về trước có nguyện vọng học lại làm Đơn (Mẫu đơn kèm) và nộp tại Văn phòng một cửa – Phòng Giáo vụ từ 25/09/2019 đến ngày 30/09/2019.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp tập trung đầy đủ và đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Trân trọng!

Tải về: Toàn văn thông báo + kế hoạch + mẫu đơn