Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2019 và các sinh viên khóa trước học trả nợ

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên D15 khối ngành kỹ thuật, đa phương tiện dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 (Đợt T2/2020)
10/02/2020
Thông báo: V/c Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II, năm học 2019-2020
11/02/2020

Kính gửi:  Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ các Quyết định số 254/QĐ–GDQP-AN ngày 01/11/2019 và Quyết định số 255/QĐ–GDQP-AN ngày 29/11/2019 của Trung tâm GDQP An ninh – Trường ĐHSP TDTT Hà Nội về việc công nhận hoàn thành chương trình GDQP-AN và khen thưởng khóa 254, 255 thuộc các lớp sinh viên Đại học chính quy khóa 2019 và các sinh viên khóa trước trả nợ môn của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo đến Sinh viên các lớp trên về việc thực hiện các thủ tục cần thiết để đến nhận chứng chỉ GDQP-AN như sau:

  1. Thời gian và địa điểm nhận chứng chỉ:
  • Thời gian: Từ ngày 18/02/2020 đến ngày 27/04/2020 theo lịch trả của từng lớp kèm theo (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Bàn số 1 – Phòng Giáo vụ – Bộ phận “Văn phòng một cửa”.
  1. Các yêu cầu, thủ tục cần thiết:
  • Chứng chỉ được trả cho từng sinh viên. Sinh viên khi đến nhận chứng chỉ GDQP-AN cần mang theo theo chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên.
  • Sinh viên đến nhận theo đúng lịch trả của từng lớp. Các trường hợp không nhận theo lịch nêu trên, phòng Giáo vụ sẽ trả chứng chỉ sau khi đợt trả theo lớp kết thúc.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

 

LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ QUỐC PHÒNG KHÓA 2019

 

TT Lớp Sĩ số Thời gian trả Ghi chú
1 D19CQAT1,2 104 18, 19/02/2020
2 D19CQAT3,4 105 20, 21/02/2020
3 D19CQĐT1,2 127 24, 25/02/2020
4 D19CQĐT3,4 128 26, 27/02/2020
5 D19CQVT1,2 111 28/02, 02/03/2020
6 D19CQVT3,4 112 03, 04/03/2020
7 D19CQVT5,6 112 05, 06/03/2020
8 D19CQVT7,8 111 09, 10/03/2020
9 D19CQCN1,2 122 11, 12/03/2020
10 D19CQCN3,4 122 13, 16/03/2020
11 D19CQCN5,6 122 17, 18/03/2020
12 D19CQCN7,8 121 19, 20/03/2020
13 D19CQCN9,10 121 23, 24/03/2020
14 D19CQCN11,12 121 25, 26/03/2020
15 D19CQPT1,2 101 27, 30/03/2020
16 D19CQPT3,4 101 31/03, 01/04/2020
17 D19PT5 50 06/04/2020
18 D19CQKT1,2 99 07, 08/04/2020
19 D19CQKT3,4 98 09, 10/04/2020
20 D19TMĐT1,2 80 13/04/2020
21 D19CQTT1,2 123 14/04/2020
22 D19CQQT1,2 90 15, 16/04/2020
23 D19CQQT3,4 91 17, 20/04/2020
24 D19CQMR1,2 102 21, 22/04/2020
25 D19CQMR3,4 103 23, 24/04/2020
26 Các khóa trước trả nợ 27/04/2020