Thông báo: DSSV dự kiến được xét chuyển đổi điểm, DSSV đăng ký nhưng chưa có phiếu điểm khóa 2014,2015 đợt tháng 2/2020

Thông báo: V/v cấp học bổng KKHT bổ sung học kỳ 2 năm học 2018-2019
03/02/2020
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên D15 khối ngành kỹ thuật, đa phương tiện dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 (Đợt T2/2020)
10/02/2020
Phòng Giáo vụ thông báo:
Danh sách sinh viên dự kiến được xét chuyển đổi điểm, DSSV đăng ký nhưng chưa có phiếu điểm khóa 2014,2015 đợt tháng 2/2020, cụ thể các sinh viên download file kèm, Lưu ý:
  1. Các sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – tầng 1, A1 – điện thoại: 02438547797. Thời hạn: trước 14/02/2020
  2. Các trường hợp (đã đăng ký xét) nhưng chưa có phiếu điểm gửi về Học viện sẽ được xét vào đợt sau.

Trân trọng thông báo ./.

Tải về:

Danh sách sinh viên khóa 2014 được chuyển đổi điểmĐợt T2 /2020

Danh sách sinh viên khóa 2015 được chuyển đổi điểm T2 /2020)

DSSV chưa có phiếu điểm