Thông báo: DSSV dự kiến được xét miễn học miễn thi tiếng Anh – khóa 2018, 2019 – đợt tháng 1/2020

Thông báo: V/c Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II, năm học 2019-2020
11/02/2020
Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2019 và các sinh viên khóa trước học trả nợ
17/02/2020

Phòng Giáo vụ thông báo:Danh sách sinh viên dự kiến được xét Miễn học miễn thi học phần tiếng Anh, DSSV đăng ký nhưng chưa có phiếu điểm khóa 2018, 2019 đợt tháng 1/2020, cụ thể các sinh viên download file kèm, Lưu ý:

1. Các trường hợp (đã đăng ký xét) nhưng chưa có phiếu điểm gửi về Học viện sẽ KHÔNG được xét.

2. Các sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – tầng 1, A1 – điện thoại: 02438547797. Thời hạn: trước 21/02/2020.

Trân trọng./.

Tải về:

DSSV khóa 2018 – MHMT

DSSV khóa 2019 MHMT-HK2 (19-20)

DSSV khóa 2018 chưa có phiếu điểm