Thông báo: V/v Danh sách sinh viên D15 khối ngành kỹ thuật, đa phương tiện dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 (Đợt T2/2020)

Thông báo: DSSV dự kiến được xét chuyển đổi điểm, DSSV đăng ký nhưng chưa có phiếu điểm khóa 2014,2015 đợt tháng 2/2020
06/02/2020
Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2019 và các sinh viên khóa trước học trả nợ
11/02/2020

Phòng Giáo vụ thông báo: về việc xét tốt nghiệp lần 1 (đợt tháng 2/2020) cho sinh viên khóa 2015 khối ngành kỹ thuật, đa phương tiện (D15CNTT, D15ATTT, D15ĐTTT, D15Đ-ĐT, D15CNĐPT, D15TTĐPT) như sau:

1. Các trường hợp đủ điều kiện xét tốt nghiệp lần 1 (đợt tháng 2/2020) sau khi cập nhật điểm các học phần thay thế tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp. —> Các trường hợp học lại, cải thiện trong HK1 2019-2020 sẽ được đưa vào danh sách xét trong lần tiếp theo (dự kiến tháng 3/2020) sau khi cập nhật điểm.

2. Các trường hợp đã tích lũy đủ điểm TBC, số tín chỉ nhưng còn thiếu hồ sơ, nợ học phí. —> Các trường hợp này nếu bổ sung hồ sơ, nộp học phí trước 17h00 ngày 17/02/2020 tại Văn phòng 1 cửa sẽ được xét trong lần 1 (đợt tháng 2/2020). Nếu không bổ sung hồ sơ, nộp học phí sẽ chuyển sang các lần xét tốt nghiệp tiếp theo.

3. Các trường hợp xin hoãn xét tốt nghiệp, đã đăng ký học cải thiện học kỳ 1 năm học 2019-2020. – Các trường hợp này nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp sau khi cập nhật điểm sẽ được xét dự kiến trong tháng 3/2020.

4. Các trường hợp chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, nợ học phí, thiếu hồ sơ (Bằng TN THPT, GKS). Yêu cầu sinh viên hoàn thiện tại Văn phòng 1 cửa trước khi xét tốt nghiệp.

5. Sinh viên tra cứu kết quả học tập trên hệ thống QLĐT. Các trường hợp thắc mắc liên hệ cô Hoàng Kim Cúc (phòng Giáo vụ – tầng 1 – A1) trước 17h00 ngày 17/02/2020. Lưu ý: Trên hệ thống QLDT mới hoàn thành việc cập nhật điểm của các học phần thay thế tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp của khóa D15 khối ngành kỹ thuật, đa phương tiện; Các môn học khác chưa hoàn thành việc cập nhật điểm (đang trong quá trình xử lý), sẽ có thông báo cụ thể sau, Vì vậy đề nghị các sinh viên không làm đơn thắc mắc về điểm của các môn học chưa cập nhật xong.

 

Trân trọng ./.

Tải về: Danh sách sinh viên đủ/ chưa đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 (Cập nhật lớp D15AT và học phí 11/2/2020)