Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên D15 các ngành kỹ thuật đợt tháng 02/2020 (lần 1)

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian tiếp nhận làm lại thẻ sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020
18/02/2020
Thông báo: Kế hoạch thu nợ học phí và học lại từ học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp Cao đẳng, Liên thông CĐ – ĐHCQ
26/02/2020

Kính gửi:              Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2015 các ngành Kỹ thuật

                    (các ngành KT ĐTVT, CNTT, ATTT, CN KT Đ-ĐT, CN ĐPT, TTĐPT)

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 20/02/2020 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 2/2020 (lần 1) đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2015 các ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ Đa phương tiện, Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử và ngành Truyền thông Đa phương tiện, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóahoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên như sau:

  1. Quyết định kèm danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 02/2020 của các lớp sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn/giaovu (mục Thông tin tốt nghiệp, văn bằng tốt nghiệp).
  2. Từ 14h00 ngày thứ Ba (03/03/2020), phòng Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa (bản gốc) và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên vào các ngày làm việc trong tuần tại “Văn phòng một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMTND, thẻ sinh viên và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện.

Trường hợp sinh viên có nhu cầu, Học viện sẽ cấp bản sao GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa. Sinh viên đăng ký, nộp phí theo quy định của Học viện và nhận lại bản sao tại Văn phòng một cửa. Mức phí: 3.000 đ/bản sao.

  1. Sinh viên theo dõi kế hoạch cấp phát văn bằng trong các thông báo tiếp theo của Học viện tại trang tin của Học viện và của phòng Giáo vụ (tháng 03/2020).
  2. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại bộ phận một cửa trước 17h00 ngày 09/03/2020.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (QĐ 129/QĐ-HV)