Thông báo: V/v Cập nhật lịch học online/offline kỳ phụ (hè) 2019-2020

Thông báo: V/v Khung kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021
12/08/2020
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 ( Đợt T8/2020)
14/08/2020

Phòng Giáo vụ thông báo:

Cập nhật lịch học online trên phần mềm Trans (đã sử dụng trong học kỳ 2 năm học 2019-2020) học kỳ hè năm học 2019-2020, đề nghị các sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT để xem lịch học, cụ thể:

– Tiết học online sẽ hiển thị TranID của Giảng viên trên cột ghi thông tin phòng học khi xem thời khóa biểu.

– Tiết học ghi thông tin phòng học sinh viên học tại Học viện (ví dụ: 201-A2, 403-A3…)

Đề nghị tất cả các sinh viên học kỳ hè phải theo dõi thường xuyên thông tin lịch học cập nhật trên QLĐT, chú ý hình thức học tập các tiết học online và offline.

Danh sách các Giảng viên/TranID:

TT Giảng viên giảng dạy TranID Địa chỉ mail
1 Vũ Thị Sâm 79729 vucuongttds@gmail.com
2 Nguyễn Thị Phương Nhung 70253 nhungntp@ptit.edu.vn
3 Nguyễn Thị Thúy Liễu 70260 lieuntt@ptit.edu.vn
4 Phan Thị Hà 70287 Hathiphan@yahoo.com
5 Ngô Xuân Thành 195974 thanhnx@ptit.edu.vn
6 Nguyễn Quang Hưng 70239 nqhwng@gmail.com
7 Đào Thị Thuý Quỳnh 1131959 quynhdao.ptit@gmail.com
8 Nguyễn Quý Sỹ 1115276 Synq@ptit.edu.vn
9 Nguyễn Mạnh Hùng 1131882 nmh.nguyenmanhhung@gmail.com
10 Trịnh Thị Vân Anh 1120125 AnhTTV20@gmail.com
11 Nguyễn Mạnh Sơn 1109478 nguyenmanhson@gmail.com
12 Nguyễn Văn Tới 70272 nvtoicntt@gmail.com
13 Nguyễn Văn Tiến nvtien94@gmail.com
14 Phạm Văn Sự 70283 supv@ptit.edu.vn
15 Lê Xuân Thành 70207 Thanhqn80@gmail.com
16 Bùi Xuân Phong 70165 giaosuphong202@gmail.com
17 Lê Thị Ngọc Phương 70203 phuongvfu@gmail.com
18 Trần Quốc Trung 70293 edutech1911@gmail.com
19 Vũ Thị Tú Anh 70310 anhvtt@ptit.edu.vn
20 Trần Ngọc Minh 70316 minhtn@ptit.edu.vn
21 Lê Thị Bích Ngọc 70199 Ngoclbqtkd@gmail.com
22 Nguyễn Thị Thu Hằng 70257 ptitthuhang@gmail.com
23 Nguyễn Viết Minh 1115632 minhnv@ptit.edu.vn

Trân trọng ./.