Thông báo: V/v Khung kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021

Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi lần 2, điểm kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2019-2020
10/08/2020
Thông báo: V/v Cập nhật lịch học online/offline kỳ phụ (hè) 2019-2020
13/08/2020
Phòng Giáo vụ thông báo:
Khung kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 (kèm theo). Đề nghị các bạn sinh viên căn cứ khung kế hoạch đào tạo năm học để lập kế hoạch riêng  cho bản thân.
Trong quá trình thực hiện, nếu có các thay đổi kế hoạch có liên quan, phòng Giáo vụ sẽ thông báo cụ thể trên website và fanpage trước các mốc thời gian.
Trân trọng!