Thông báo: DSSV dự kiến được xét chuyển đổi điểm khóa 2014,2015,2016 đợt tháng 7/2020

Thông báo: V/v Phòng chống bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút COVID 2019
28/07/2020
Chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện
29/07/2020
Phòng Giáo vụ thông báo:
Danh sách sinh viên dự kiến  được xét chuyển đổi điểm khóa 2014,2015,2016 đợt tháng 7/2020, cụ thể các sinh viên download file kèm, Lưu ý:
  1. Các sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – tầng 1, A1 – điện thoại: 02438547797. Thời hạn: đến hết ngày 31/07/2020
  2. Các trường hợp (đã đăng ký xét) nhưng chưa có phiếu điểm gửi về Học viện sẽ được xét vào đợt sau.

Trân trọng thông báo ./.

Tải về:

DSSV khóa 2014-đợt 10) CĐĐ

DSSV Khóa 2015 – CĐĐ T7 nam 2020

DSSV khóa 2016 – CĐĐ – T7 năm 2020