Thông báo hướng dẫn làm thủ tục vắng thi học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo: DSSV dự kiến được xét chuyển đổi điểm khóa 2014,2015,2016 đợt tháng 7/2020
28/07/2020
Trung tâm Khảo thí &ĐBCLGD thông báo:
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Học viện vv phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD đã gửi văn bản hướng dẫn làm thủ tục vắng thi cho các SV của Học viện. Cụ thể sinh viên download file kèm.