Thông báo hướng dẫn làm thủ tục vắng thi học kỳ 2 năm học 2019-2020

Chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện
29/07/2020
Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2020-2021 (tháng 8/2020)
05/08/2020
Trung tâm Khảo thí &ĐBCLGD thông báo:
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Học viện vv phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD đã gửi văn bản hướng dẫn làm thủ tục vắng thi cho các SV của Học viện. Cụ thể sinh viên download file kèm.