Thông báo: DSSV Các khóa trả nợ môn học dự kiến xét tốt nghiệp tháng 03/2021

Thông báo V/v: Hướng dẫn đăng ký chuyên ngành bằng hình thức online trên hệ thống qldt.ptit.edu.vn cho sinh viên khóa 2018 các ngành: Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Marketing
19/03/2021
Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần tốt nghiệp các ngành khối kinh tế và truyền thông đa phương tiện khóa 2017
01/04/2021

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 khối kỹ thuật (xét lần 2) và sinh viên các khóa trước đã trả nợ các môn học dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2021 như sau:

1. Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2016 khối ngành kỹ thuật chưa đủ điều kiện xét lần 1 (11/3/2021) đã có điểm các môn học lại, học cải thiện học kỳ 1 năm học 2020-2021 đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

2. Sinh viên các khóa trước đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2021 đủ điều kiện tốt nghiệp.

3. Các trường hợp chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, thiếu học phí, hồ sơ.

4. Các trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng có đơn xin hoãn xét.

5. Các trường hợp thắc mắc về điểm, bổ sung hồ sơ, nợ học phí, xin không hoãn xét tốt nghiệp… đề nghị nộp đơn và hoàn thành các nội dung trên trước 16h00 ngày 25/03/2021 để được xem xét giải quyết, nộp đơn tại P. Giáo vụ – Ô số 1; P.TCKT – Ô số 9, 10 – văn phòng Một cửa.

Các sinh viên không thực hiện đúng việc bổ sung hồ sơ, nộp học phí đúng hạn sẽ không được xét tốt nghiệp đợt này. Sinh viên tra cứu điểm đã được cập nhật trên trang http://qldt.ptit.edu.vn.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

DSSV dự kiến xét tốt nghiệp tháng 3/2021 (26/3/2021)