Danh sách sinh viên trùng lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông báo: Về việc Lịch trả sách và tài khoản học trực tuyến ED Course 1 cho khóa 2020
17/03/2021
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa 2018 các ngành: Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Marketing
17/03/2021
Phòng Giáo vụ thông báo:
Danh sách các sinh viên trùng lịch thi: Kế hoạch thi học kỳ 1 khóa 2020 và Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2020-2021, đề nghị các sinh viên liên hệ Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD (phòng 115 – nhà A1) để được điều chuyển sang ca thi hợp lý.
Danh sách sinh viên trùng lịch thi xem file kèm theo.
Trân trọng thông báo.
Tải về: