Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa 2018 các ngành: Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Marketing

Danh sách sinh viên trùng lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
17/03/2021
Thông báo V/v: Hướng dẫn đăng ký chuyên ngành bằng hình thức online trên hệ thống qldt.ptit.edu.vn cho sinh viên khóa 2018 các ngành: Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Marketing
19/03/2021

Kính gửi:  Cố vấn học tập và Sinh viên các lớp D18QT, D18CNTT, D18MR

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2021-2022 và theo đề xuất chọn chuyên ngành đào tạo của các Khoa, Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

 1. Các chuyên ngành đào tạo:
 • Quản trị kinh doanh tổng 173 sv chia thành 02 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Thương mại điện tử.
 • Công nghệ thông tin tổng 666 sv chia thành 02 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm 333 sv; Hệ thống thông tin 333 sv.
 • Marketing tổng 206 sv chia thành 02 chuyên ngành: Internet Marketing; Phân tích dữ liệu Marketing số.
 1. Lịch đăng ký chuyên ngành:
 • Thời gian: từ 8h ngày 22/03/2021 đến hết 17h ngày 26/03/2021

Lưu ý: sau thời gian trên những sinh viên không thực hiện đăng ký sẽ phải tuân thủ học theo chuyên ngành được Học viện bố trí..

 1. Hỗ trợ và tư vấn chọn chuyên ngành:
 • Sinh viên ngành QTKD được CVHT và Khoa tư vấn trực tiếp tại văn phòng Khoa và trên lớp.
 • Sinh viên ngành CNTT được tư vấn trên Fanpage của Khoa CNTT https://www.facebook.com/KhoaCNTT1.PTIT/
 • Sinh viên ngành Marketing sẽ tập trung và được tư vấn trực tiếp từ Lãnh đạo Bộ môn và các thầy cô:
 • Thời gian: 11h00 ngày 19/03/2021.
 • Địa điểm: Hội trường 1.

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự và sinh viên các lớp liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên. Những trường hợp vi phạm đăng ký sẽ bị xử lý theo quy định.

Trân trọng thông báo!