Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, MHMT Tiếng Anh của các khóa 2017, 2018, 2019 (Đợt tháng 3/2021)

Thông báo V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành ACCA các lớp D20KT
06/04/2021
Kế hoạch tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021
09/04/2021

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, MHMT của các khóa 2017, 2018, 2019 (Đợt tháng 3/2021)

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

Lưu ý: Các sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – tầng 1, A1 – điện thoại: 02438547797, , Thời hạn: đến hết 17h00 thứ 2 ngày 12/04/2021/

Trân trọng ./.

Tải về:

Khóa 2017 Chuyển đổi điểm – T3 năm 2021

Khóa 2018 chuyển đổi điểm- T3 năm 2021

Khóa 2019 MHMT, Chuyển đổi điểm -T3 năm2021