Thông báo V/v: Hướng dẫn đăng ký chuyên ngành bằng hình thức online trên hệ thống qldt.ptit.edu.vn cho sinh viên khóa 2018 các ngành: Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Marketing

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa 2018 các ngành: Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Marketing
17/03/2021
Thông báo: DSSV Các khóa trả nợ môn học dự kiến xét tốt nghiệp tháng 03/2021
22/03/2021

Thực hiện theo thông báo số 18/TB-GV ngày 17/03/2021 về việc tổ chức cho sinh viên khóa 2018 các ngành CNTT, QTKD, MR đăng ký chuyên ngành học, Phòng giáo vụ hướng dẫn cụ thể thao tác đăng ký trên hệ thống như sau:

 1. Thời gian, thao tác thực hiên:
 • Từ 8h ngày 22/03 đến 17h ngày 26/03/2021
 • Sinh viên đăng nhập hệ thống -> mục ĐĂNG KÝ MÔN HỌC -> kéo xuống cuối trang màn hình, tại ô Mã CHUYÊN NGÀNH, sinh viên nhập Mã chuyên ngành muốn đăng ký  (danh mục mã chuyên ngành xem tại mục 2) -> Lưu
 1. Danh mục mã chuyên ngành:
 • Ngành Công nghệ thông tin: chuyên ngành Công nghệ phần mềm (mã: CNPM), chuyên ngành Hệ thống thông tin (mã: HTTT)
 • Ngành Quản trị kinh doanh: chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp (mã: QTDN), chuyên ngành Thương mại điện tử (mã: TMDT)
 • Ngành Marketing: chuyên ngành Internet Marketing (mã: IMR), chuyên ngành Phân tích dữ liệu marketing số (mã: PMR)
 1. Lưu ý:
 • Sinh viên chỉ được đăng ký một chuyên ngành duy nhât.
 • Sinh viên muốn đổi đăng ký sang chuyên ngành khác phải thực hiện việc xóa chuyên ngành đã đăng ký trước đó trên hệ thống (Sinh viên vào mục XEM ĐĂNG KÝ tại phần ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG để thực hiện thao tác XÓA)
 • Các trường hợp sinh viên không đăng ký chuyên ngành, đăng ký cả 2 chuyên ngành hoặc đăng ký sai chuyên ngành học đều phải học chuyên ngành theo sự sắp xếp của Học viện.

Trân trọng thông báo!