Thông báo V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành ACCA các lớp D20KT

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần tốt nghiệp các ngành khối kinh tế và truyền thông đa phương tiện khóa 2017
01/04/2021
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, MHMT Tiếng Anh của các khóa 2017, 2018, 2019 (Đợt tháng 3/2021)
07/04/2021

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D20KT

 

Căn cứ chương trình và Kế hoạch đào tạo của học kỳ 1 năm học 2021-2022, đối với hệ Đại học chính quy khóa 2020 ngành Kế toán, sẽ triển khai đào tạo chuyên ngành ACCA. Để giúp sinh viên hiểu và mong muốn theo học chuyên ngành này, Khoa Tài chính kế toán, Phòng Giáo vụ tổ chức buổi tư vấn, định hướng và đăng ký cho sinh viên. Cụ thể như sau:

  1. Tổ chức buổi Tư vấn và định hướng chuyên ngành:
  • Đối tượng tham dự: Toàn bộ sinh viên khóa 2020 ngành Kế toán
  • Thời gian: 11h00 thứ 3 ngày 13/04/2021.
  • Địa điểm: Hội trường 1.
  1. Tổ chức đăng ký chuyên ngành ACCA:
  • Đối tượng: Sau khi nghe tư vấn, những sinh viên đạt yêu cầu và có nguyện vọng sẽ đăng ký học chuyên ngành ACCA.
  • Thời gian đăng ký: từ 12.00 ngày 13/04/2021 đến 17.00 ngày 15/04/2021
  • Hình thức đăng ký: Đăng ký online trên trang web http://qldt.ptit.edu.vn

Phòng Giáo vụ thông báo triệu tập và yêu cầu các sinh viên trên nghiêm túc thực hiện đúng quy định.

Trân trọng thông báo!