Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại, học cải thiện điểm, văn bằng 2, kỳ II năm học 2020-2021 chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học Cơ sở Đào tạo Hà Nội (lần 2)

Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK II 2020-2021
19/04/2021
Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa
20/04/2021

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 942/TCKT-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 22/11/2011 về việc ban hành quy định thu, nộp học phí và các khoản lệ phí từ Nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện;

Căn cứ thông báo số 162/TB-HV về việc thu học phí, học lại, học cải thiện điểm, văn bằng 2 học kỳ 2 năm học 2020-2021 của Giám Đốc Học viện ngày 15/03/2021;

Căn cứ sổ theo dõi học phí và học lại của sinh viên tính đến ngày 17/04/2021 vẫn còn nhiều sinh viên chưa nộp tiền học phí và học lại;

Học viện thông báo kế hoạch thu nợ học phí, học lại kỳ II năm học 2020-2021 trở về trước như sau:

  1. Mức thu học phí, học lại

– Áp dụng theo các quyết định ban hành mức thu của từng năm học.

  1. Thời gian thu: Từ 17/04/2021 đến 05/05/2021.

Sau ngày 05/05/2021, những sinh viên chưa nộp học phí thì:

Không được tham gia kỳ thi kết thúc học phần kỳ II năm học 2020-2021;

– Không được đăng ký môn học kỳ hè năm học 2020-2021;

– Không được đăng ký môn học học kỳ I năm học 2021-2022.

  1. 3. Hình thức thu:

*Đối với khóa  khóa 2017; 2018, 2019, 2020: thu học phí qua ngân hàng

Hướng dẫn nộp tiền:

Cách 1: Sinh viên đã mở thẻ/tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Hà Nội: Sinh viên nộp tiền học phí vào tài khoản của sinh viên và ngân hàng sẽ trừ tiền học phí từ tài khoản của sinh viên sang tài khoản của Học viện.

Cách thức nộp tiền vào tài khoản sinh viên: Các hình thức nộp tiền vào tài khoản của sinh viên:

  • Nộp tiền tại quầy: Sinh viên/ người nhà sinh viên có thể đến bất kỳ chi nhánh nào trong Hệ thống để nộp tiền vào tài khoản của sinh viên mở tại Agribank chi nhánh Hà Nội.
  • Nộp tiền qua các kênh khác: ủy nhiệm chi, chuyển khoản, ATM, Mobile banking, E-mobile banking, và các kênh thanh toán khác của ngân hàng.

Lưu ý: Vào các kỳ thu học phí số dư trên tài khoản của sinh viên phải đảm bảo lớn hơn số học phí phải nộp (không bao gồm 50.000đ duy trì tài khoản).

Cách 2: Sinh viên chưa có thẻ/tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thông Chi nhánh Hà Nội:

Nộp qua tài khoản Ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà Nội

Nội dung ghi rõ: Mã sinh viên…tên sinh vên…lớp…số điện thoại…nội dung;

Ví dụ sinh viên cần ghi rõ: B18DCAT100; Nguyễn Văn Anh; Lớp D18CQAT02-B, số điện thoại: 0912345678, nộp học phí kỳ II năm 2020-2021;

(Lưu ý: Sinh viên nộp tiền học phí vào TK của Học viện tại ngân hàng cần cung cấp đủ nội dung  mã sinh viên, tên sinh viên,  nếu sinh viên không cung cấp thông tin trên, Học viện sẽ không cập nhật được số tiền sinh viên đã đóng)

Sinh viên có trách nhiệm tra cứu, kiểm tra học phí, học lại kỳ II năm học 2020-2021, trên tài khoản cá nhân của mình trên hệ thống quản lý giáo vụ tại địa chỉ: http://qldt.ptit.edu.vn.

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ Bộ phận Kế toán-Văn phòng giao dịch một cửa để được giải đáp (ĐT: 024.331.13166/ 024.385.47796).

Tải về:

THÔNG BÁO THU HPKỲ 2 NĂM (20-21) LẦN 2