Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian đăng ký học các học phần tốt nghiệp các ngành khối kinh tế và truyền thông đa phương tiện khóa 2017

Kế hoạch tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021
09/04/2021
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 4/2021.
12/04/2021

Kính gửi:   Các lớp sinh viên ngành Marketing, QTKD, Kế toán và TTĐPT

Căn cứ vào tiến trình học tập thực tế của sinh viên và kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021, Phòng Giáo vụ thông báo về việc điều chỉnh thời gian đăng ký và tổ chức học các học phần tốt nghiệp cho sinh viên các ngành khối Kinh tế, Truyền thông đa phương tiện hệ Đại học chính quy khóa 2017 và sinh viên các khóa trước còn nợ tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  1. Thời gian đăng ký, thời gian học:

Sinh viên đăng ký trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn từ 12h00 ngày 16/04/2021 đến 24h00 ngày 18/04/2021.

Sinh viên thực hiện làm Khóa luận, học các học phần thay thế tốt nghiệp bắt đầu từ ngày 19/04/2021, lịch học chi tiết sinh viên xem tại thời khóa biểu cá nhân sau khi đăng ký.

  1. Lưu ý:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên học các học phần thay thế tốt nghiệp sẽ được Phòng giáo vụ thông báo trên website ptit.edu.vn/giaovu vào ngày 15/04/2021; đề nghị các sinh viên xem để biết cụ thể.

Nếu có vướng mắc, sinh viên liên hệ tại Văn phòng 1 của – ô số 1 (giờ hành chính) trong 2 ngày 19/04 và 20/04/2021 để được phối hợp giải quyết.

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến sinh viên của lớp biết và nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.