Thông báo: Về việc Tổ chức tư vấn về đào tạo lớp Chất lượng cao ngành CNTT khóa 2020

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 4/2021.
12/04/2021
Thông báo Về việc: Tổ chức các học phần lý thuyết – môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại cơ sở đào tạo Hà đông
15/04/2021

Ngày 22/03/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã có thông báo tuyển sinh hệ đào tạo Chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin đối với khóa 2020. Để tư vấn, cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, thời gian đào tạo, các chế độ, quyền lợi… của sinh viên khi tham gia học tập hệ chất lượng cao, Học viện thông báo và mời các sinh viên quan tâm tới dự buổi tư vấn như sau:

  1. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: 11h00-11h40 thứ Năm, ngày 15/04/2021.

– Địa điểm: Hội trường A2, Cơ sở đào tạo Hà Nội.

  1. Thành phần tham dự:

– Về phía Học viện:

+ Đại diện Lãnh đạo Học viện

+ Lãnh đạo khoa CNTT1

+ Lãnh đạo các phòng chức năng: Đào tạo, Giáo vụ, CT&CTSV, TT Đào tạo quốc tế.

– Về phía sinh viên: Sinh viên khóa 2020 các ngành: Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử quan tâm tới chương trình..

  1. Nội dung:

– Tư vấn, cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, thời gian đào tạo; Các chế độ, quyền lợi của sinh viên khi tham gia chương trình.

– Giải đáp các thắc mắc của sinh viên.

Học viện thông báo và kính mời các bạn sinh viên quan tâm, tham dự!