Thông báo chi trả phụ cấp BCS lớp và học bổng học kỳ 1 năm học ’09-’10

Thông báo kế hoạch tổ chức học lại một số môn (từ 10/5/2010)
31/03/2010
Kế hoạch, danh sách sinh viên đủ, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp TCD05, TCD04 (trả nợ)
13/04/2010
Show all

(05/4/2010) Phòng GV&CTSV & phòng KTTC thông báo:

Phụ cấp BCS lớp: từ ngày 05/4 đến hết ngày 15/4/2010, mời đại diện Ban cán sự các lớp liên hệ phòng KTTC (Sảnh nhà A1) để nhận phụ cấp BCS lớp học kỳ 1 năm học ’09-’10.

– Học bổng KKHT: Danh sách 467 sinh viên được xét, nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học ’09-’10 theo quyết định số 187/QĐ-GV&CTSV, ngày 02/4/2010 của Giám đốc Học viện (File kèm).

  Thời gian chi trả học bổng từ ngày 15 đến 25/4/2010 (riêng các lớp D09VT/CN/DT lĩnh sau kỳ học quân sự.