Về việc cấp giấy chứng nhận TN tạm thời và bảng điểm cá nhân cho sinh viên.

Thông báo về việc phát bằng Tốt nghiệp Đại học hệ HCKT khóa ’07-’09 và hệ Vừa làm vừa học khoa ’04-’09
15/03/2010
Thông báo về việc đính chính thông tin sinh viên (số 43-2010) (16/3/2010 )
16/03/2010
Show all

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên trả hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bảng kết quả học tập toàn khóa cho các sinh viên hệ chính quy Đại học niên khóa 2005 – 2009 bắt đầu từ 14h00 ngày thứ hai (15/3/2010) đến hết ngày thứ sáu (19/3/2010) tại phòng 118 nhà A1 – Km10 đường Nguyễn Trãi (Hà Nội – Hà Đông). Khi đến nhận hồ sơ, GCN, BĐ các sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc các giấy tờ tùy thân khác (không chấp nhận lấy hộ).

15/3/2010