Kế hoạch, danh sách sinh viên đủ, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp TCD05, TCD04 (trả nợ)

Thông báo chi trả phụ cấp BCS lớp và học bổng học kỳ 1 năm học ’09-’10
05/04/2010
Lịch thi lại các lớp tại chức khoá 06 ngành viễn thông
15/04/2010

(12/4/2010). Phòng GV&CTSV thông báo:

– Danh sách sinh viên đủ, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp của các lớp TCD05 (File kèm)

– Danh sách sinh viên khóa 04 được thi tốt nghiệp cùng TCD05 (File kèm)

– Kế hoạch ôn, hướng dẫn thi tốt nghiệp của các lớp TCD05 (File kèm).

Trân trọng.