Kế hoạch, danh sách phân nhóm thực tập của các lớp C07

Lịch thi học kỳ TCD06QT1,2
23/03/2010
Thông báo kế hoạch tổ chức học lại một số môn (từ 10/5/2010)
31/03/2010

Kế hoạch, danh sách phân nhóm thực tập của các lớp C07
(24/3/2010) – Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch và danh sách thực tập tốt nghiệp của các lớp C07 như sau:

– Thời gian thực tập: từ 29/3 đến 29/5/2010.

– Địa điểm: +  Các lớp C07VT: thực tập tại Công ty điện thoại 3, Hà Nội

+ Các lớp C07CN: thực tập tại Học viện.

– Kế hoạch chi tiết (File kèm).

– Danh sách các nhóm, GVHD (File kèm).

——————————

Các vướng mắc (nếu có) liên quan tới:

–          Công tác giáo vụ, xin liên hệ với: Thầy Nguyễn Hải Nam, phòng GV&CTSV (P.118-Nhà A1).

–          Công tác chuyên môn, xin liên hệ với: Giáo viên hướng dẫn hoặc trợ lý khoa để được giải đáp, hướng dẫn.