Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Hệ Cao đẳng chính quy Khóa 2009

Thông báo: Thu học phí kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp văn bằng 2 chính quy khóa 2010
09/05/2012
Thông báo: Bố trí các phòng tự học ngoài giờ hành chính cho ôn thi học kỳ 2 năm học 2011-2012
15/05/2012
Show all
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Hệ Cao đẳng chính quy Khóa 2009
        Phòng GV&CTSV thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp hệ cao đẳng chính quy khóa 2009: (File kèm)

Đề nghị ban cán sự lớp nhận được thông báo phổ biến cho các bạn trong lớp được biết.

    Trân trọng ./.