Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp của các lớp đại học chính quy khóa 2008-2013

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Cao đẳng – Đại học chính quy (Có điều chỉnh- Cập nhật 27/04/2012)
24/04/2012
Kế hoạch thi lần 1 kỳ 3 Các lớp tại Cơ sở liên kết ĐHBK lớp L10CQVT7&12 và CĐTH lớp L10CQVT8
26/04/2012
Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo, thực tập tốt nghiệp, tốt nghiệp của các lớp Đại học hệ chính quy khóa 2008 tại Cơ sở đào tạo Hà đông (D08); Căn cứ các quy chế, quy định đào tạo hiện hành, Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp của Học viện và hướng dẫn các lớp sinh viên D08 về việc thực tập tốt nghiệp như sau

        1. Đề cương thực tập tốt nghiệp:

                – Các lớp Công nghệ thông tin

                – Các lớp Kỹ thuật điện – điện tử

                – Các lớp Điện tử viễn thông

                – Các lớp Quản trị kinh doanh BCVT

                – Các lớp Quản trị Marketting

        Chi tiết đề nghị Ban cán sự các lớp liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên (Số điện thoại: 0904332069) hoặc Trợ lý Khoa để được hướng dẫn.

Trân trọng thông báo!

Chi tiết xem file đính kèm