Thông báo: Thu học phí kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp văn bằng 2 chính quy khóa 2010

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 4 các lớp liên thông chính quy L10CQ đợt 1
07/05/2012
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Hệ Cao đẳng chính quy Khóa 2009
10/05/2012
Show all

Thông báo: Thu học phí kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp văn bằng 2 chính quy khóa 2010

Phòng Kinh tế tài chính thông báo:

        Căn cứ kế hoạch học tập kỳ 2 năm học 2011-2012 (Kỳ thứ 2 của khóa học) của các lớp văn bằng 2 chính quy khóa 2010 (Lớp B10CQCN01-B, B10CQQT01-B, B10CQVT01-B);

        Học viện thông báo lịch thu học phí kỳ 2 năm học 2011-2012 cụ thể như sau: (xem file kèm theo)
Đề nghị các sinh viên nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc xin liên hệ Tổ Kế toán – Bộ phận “Một cửa” – Điện thoại (04) 33113166- 38547796 để được giải đáp.

Trân trọng ./.