Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 cho các lớp Cao đẳng, Đại học chính quy (CSHĐ) (Cập nhật 16/05/2012)

Thông báo: Bố trí các phòng tự học ngoài giờ hành chính cho ôn thi học kỳ 2 năm học 2011-2012
15/05/2012
Mobifone Thông báo tuyển dụng tháng 05/2012
17/05/2012
Show all
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 cho các lớp Cao đẳng, Đại học chính quy (CSHĐ) (Cập nhật 16/05/2012)

16/05/2012: Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Cao đẳng – Đại học chính quy, lịch thi này thay thế (điều chỉnh) cho các lịch thi đã công bố trong tháng 4; 5/2012 (Điều chỉnh từ 21/05/2012): 
(File kèm)

Đề nghị Ban cán sự lớp nhận được thông báo phổ biến cho các bạn trong lớp được biết để thực hiện.

         Trân trọng ./.