Lịch thi học kỳ 1 năm học 2010-2011 tại CSHĐ (update: 20/12/2010)

Quy định về học bổng khuyến khích học tập của Bộ GD&ĐT (Quy định 44/2007) (2/12/2010 )
02/11/2010
Danh sách sinh viên nợ học phí (30-10-2010)
04/11/2010
Show all

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2010-2011 tại CSHĐ (update: 20/12/2010)

(20/12/2010), phòng GV&CTSV thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2010-2011 (từ 11/01 đến 25/01/2011) của các lớp sinh viên khóa 2010 như file kèm (FILE kèm).

(Trường hợp có thay đổi, điều chỉnh sẽ có thông báo cập nhật).

———————

(15/12/2010) Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo cập nhật, điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm học 2010-2011 của các lớp khóa 2007, 2008 và 2009 như sau. Trong đó Lịch thi điều chỉnh này chỉ điều chỉnh phòng thi, ngày/ca/lớp/môn thi không thay đổi. File update ngày 18/12/2010 (Chỉ thay đổi phòng thi 307)

(Đề nghị các lớp sinh viên khóa 2007, 2008, 2009 kiểm tra và cập nhật lịch thi để đảm bảo việc tham dự kỳ thi đạt kết quả tốt)

—————————————-

(23/11/2010) phòng GV&CTSV update lịch thi của các lớp khóa 2007, 2008 và 2009 (File kèm)

(Đề nghị các lớp sinh viên khóa 2007, 2008, 2009 kiểm tra và cập nhật lịch thi để đảm bảo việc tham dự kỳ thi đạt kết quả tốt)

————————————————————————————–

(01/11/2010) phòng GV&CTSV thông báo, gửi lịch thi học kỳ 1 năm học  2010-2011 của tất cả các lớp, các khóa(File kèm) tới:

– Các Trung tâm: KT&ĐBCLGD, CSVC&DV, TTTV, ĐTTC, ĐHTX, ĐTQT (để p/h thực hiện)
– Các Khoa đào tạo 1 (để p/h thực hiện)
– Các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn (để thực hiện).

Chi tiết trong lịch thi kèm theo.

Trân trọng.

phòng GV&CTSV