Danh sách khen thưởng(tập thể, cá nhân), học bổng học kỳ 2 năm học 2009-2010

Danh sách sinh viên nợ học phí (30-10-2010)
04/11/2010
Danh sách đội tuyển Olympic tin học sinh viên và ICM/ICPC của Học viện năm 2010
10/11/2010
Show all
 Phòng GV&CTSV thông báo các danh sách khen thưởng:

1/ Danh sách 5 sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm học 2009-2010 (File kèm)

2/ Danh sách 8 sinh viên có kết quả thi tuyển sinh đầu vào cao khoá 2010 (File kèm)

3/ Danh sách 5 CLB sinh viên được khen thưởng (File kèm)

4/ Danh sách 11 tập thể lớp được khen thưởng (File kèm)

5/ Danh sách 210 sinh viên học giỏi, xuất sắc được khen thưởng (File kèm)

6/ Danh sách sinh viên được nhận học bổng KKHT kỳ 2 năm học 2010-2010 (File kèm)

Trân trọng!.