Thông báo Danh sách sinh viên nợ học phí (16/11/2010)

Danh sách đội tuyển Olympic tin học sinh viên và ICM/ICPC của Học viện năm 2010
10/11/2010
Nghị định 49/2010 và thông tư 29/2010 về chế độ học phí, miễn giảm và trợ cấp… (2/12/2010 )
02/12/2010
Show all
Mặc dù đã nhắc nợ, gia hạn thu nợ học phí nhiều lần, nhưng tính đến ngày 16/11/2010, vẫn còn 183 sinh viên còn nợ học phí học kỳ 1 năm học 2010-2011 và một số sinh viên thuộc diện ngừng học năm học 2010-2011 vẫn còn nợ học phí các học kỳ trước (danh sách kèm theo). Phòng Kinh tế tài chính thông báo thu nợ học phí kỳ học I năm học 2010-2011 đối với các lớp Đại học, Cao đẳng chính qui các khóa 2006-2010 (lần 4) như sau:

– Thời gian thu: từ ngày: 18/11/2010 đến hết ngày 25/11/2010.

Địa điểm thu: Phòng 110 – nhà A1,  Cơ sở đào tạo Hà Đông.

Phòng KTTC thông báo và yêu cầu các sinh viên còn nợ học phí liên hệ để nộp học phí. Quá thời hạn trên mà sinh viên vẫn chưa nộp hoặc không có đơn xin hoãn nộp học phí (có lý do chính đáng, gia đình ký xác nhận), sinh viên sẽ không đủ điều kiện dự thi các môn học của học kỳ 1 năm học 2010-2011 (điểm 0 cho môn học và sinh viên phải học lại môn học đó).

Phòng KTTC đề nghị BCS các lớp phối hợp phổ biến thông tin tới những sinh viên có liên quan của lớp để thực hiện.

 

Danh sách sinh viên nợ học phí