Quy định về học bổng khuyến khích học tập của Bộ GD&ĐT (Quy định 44/2007) (2/12/2010 )

Thông báo danh sách SV thi lần 2 kỳ 2 năm 2009 – 2010 hệ vừa học vừa làm khóa 2006
25/10/2010
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2010-2011 tại CSHĐ (update: 20/12/2010)
02/11/2010
Show all
Quy định về học bổng khuyến khích học tập của Bộ GD&ĐT (Quy định 44/2007)
Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 15/8/2007: về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân