Danh sách sinh viên trúng tuyển hệ đại học năm 2010, nhập học ngày 25/9/2010

Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp, GCNTN, Bảng điểm và trả hồ sơ HSSV các lớp (tháng 10/2010)
17/10/2010
Quyết định, danh sách sinh viên cao đẳng khóa 2007 được công nhận tốt nghiệp.
17/10/2010
Show all

Danh sách sinh viên trúng tuyển hệ đại học năm 2010, nhập học ngày 25/9/2010
Phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển hệ đại học khóa 2010, nhập học ngày 25/9/2010

– Ngành ĐTVT:  511 thí sinh

– Ngành CNTT: 529 thí sinh

– Ngành KTĐT: 178 thí sinh

– Ngành QTKD: 233 thí sinh

– Ngành Kế toán: 233 thí sinh

Tổng cộng: 1.684 thí sinh (file kèm)