Lịch thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2012-2013

Lịch thi tốt nghiệp, thi lại tốt nghiệp, thi trả nợ tốt nghiệp đợt 1/2013 (thi 29/3/2013)
08/03/2013
Thông báo V/v: Tổ chức thực tập tốt nghiệp của các lớp đại học chính quy khóa 2009 và các lớp hệ liên thông khóa 2011 (đợt 2)
06/05/2013
Show all
Lịch thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2012-2013
13/05/2013

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo:

+ Thay đổi hình thức thi môn Nhập môn CNPM, Giáo dục QP 4.

+ Điều chỉnh ngày thi môn Toán kỹ thuật sang ngày 21/05/2013.

Trân trọng thông báo

———————————————–

15/04/2013

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo:

+ Kế hoạch thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2012-2013. Kế hoạch cụ thể (Xem file kèm theo).

Trân trọng thông báo