TKB HK 2 năm học:12- 13 (cập nhật TKB các lớp L12 và thông báo đăng ký học lại cùng L12, học GDQP tại Học viện)

Thông báo: Cấp GCN tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm toàn khóa, cho sinh viên hệ chính quy liên thông CĐ-ĐH khóa 2009-2011 (đợt 2)
27/12/2012
Lịch thi tốt nghiệp, thi lại tốt nghiệp, thi trả nợ tốt nghiệp đợt 1/2013 (thi 29/3/2013)
08/03/2013
Show all
TKB HK 2 năm học:12- 13 (cập nhật TKB các lớp L12 và thông báo đăng ký học lại cùng L12, học GDQP tại Học viện

28/3/2013: Phòng GV&CTSV thông báo:

Thời khóa biểu các lớp học lại (lớp riêng) năm học 2012-2013. Cập nhật thời khóa biểu hai lớp Nhập môn CNPM và Ngôn ngữ lập trình C++. Chú ý:

+ Hạn nộp học phí học lại đến hết ngày 7/4/2013

+ Các trường hợp sinh viên học cải thiện điểm mà không có tên trong danh sách, liên hệ cô Huyền-Phòng GV&CTSV (sđt: 043.8547797)

(TKB và danh sách xem file đính kèm )

Trân trọng thông báo

1295.15
File đính kèm:
TKB các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2012-2013
Danh sách sinh viên học lại Nhập môn CNPM và Ngôn ngữ C++
TKB kỳ 2 các lớp L12

22/03/2013: Phòng GV&CTSV thông báoCăn cứ công văn của Văn phòng Học viện V/v Tổ chức ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm năm 2013; ngày 23/03/2013. Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiêp tháng 3 tại Cơ sở Hà Đông; Căn cứ Kế hoạch học tâp học kỳ 2 năm học 2012-2013 của các lớp sinh viên hê Liên thông khóa 2011 (Đợt 2).

Để đảm bảo kế hoạch học tập và thi của các lớp. Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo điều chỉnh phòng học đối với các lớp học tại nhà A3 vào các ngày23/03/20133031/03/2013như sau:

NGÀY CA LỚP MÔN HỌC/THI PHÒNG HỌC CŨ PHÒNG HỌC MỚI
23/03/2013 1 Học lại LT thông tin 105A2 G03 A2
L12VT2 Tiếng anh 4 102;103 A2 411,413,A3
L12VT4 Tiếng anh 4 101 A2 302 A2
3 L12CN1 Tiếng anh 4 102,103 A2 411,413,A3
L12QT2 Tiếng anh 4 101 A2 302 A2
4 L12CN4 Tiếng anh 4 102;103 A2 411,413,A3
L12CN7 Tiếng anh 4 101 A2 302 A2
30-31/03/2013 L11VT7 206 A3 102 A2
L11CN10&13 205 A3 201 A2

Trân trọng thông báo ./.

1295.14
File đính kèm:

14/03/2013
Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên thông báo các sinh viên vì lý do sức khỏe (đã có xác nhận) được học ghép GDQP với sinh viên các khóa còn nợ môn GDQP.(Danh sách kèm theo)

Địa điểm: Học tại Học viện công nghệ BCVT.

Thời gian: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 09/3/2013 đến hết ngày 12/05/2013. Lịch học cụ thể đã đăng tải trên website Phòng Giáo vụ và CTSV (Học ghép với lớp học lại lớp riêng).

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Ghi chú: Các trường hợp sinh viên đăng ký học lại GDQP cùng khóa 2012 sẽ được bố trí học tại Học viê%3ḅn cùng lớp học lại (lớp riêng). Danh sách kèm theo (File kèm). Các trường hợp không có tên trong danh sách, đề nghị liên hê với cô Huyền – Phòng GV&CTSV (sđt: 0943376669)

Mọi thắc mắc, SV có thể liên hệ với Phòng GV&CTSV (Cô Trần Thị Phương Lan- Số ĐT: 0912093636).

Trân trọng thông báo!

1295.13
File đính kèm:

14/03/2013, Phòng GV&CTSV thông báo v/v: cho phép sinh viên đăng ký học lại ghép lớp cùng với các lớp L12 như sau:

Kính gửi:Các lớp sinh viên hệ liên thông CĐ-ĐH chính quy, các lớp sinh viên hệ Cao đẳng, đại học chính quy.Căn cứ Kế hoạch tổ chức học lại các lớp năm học 2012-2013 của Học viện (kế hoạch số: 674/KH-HV-GV&CTSV ngày 28/8/2012); Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo tới các sinh viên hệ Liên thông CĐ-ĐH chính quy, các lớp sinh viên hệ Cao đẳng, đại học chính quy lịch đăng ký học lại học ghép lớp với các lớp sinh viên hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012 như sau:

1. Thời gian:

-Thời gian học: bắt đầu từ 25/03/2013 (Thời khóa biểu L12 đăng trên website Phòng GV&CTSV).

-Thời gian thi: sẽ có thông báo theo lịch thi của L12.

2. Đối tượng: sinh viên hệ Liên thông CĐ-ĐH, cao đẳng, đại học chính quy các lớp, các khóa còn nợ môn.

3. Thủ tục, thời hạn đăng ký: Sinh viên nộp lệ phí học lại để đăng ký học lại tại Bộ phận 1 cửa – phòng KTTC: trong thời gian từ 18/03 đến hết ngày 23/03/2013.

4. Một số lưu ý:

– Sau ngày 23/03/2013 Danh sách học lại học ghép lớp với L12 đăng trênwebsite Phòng GV&CTSV.

-Danh sách học ghép dán trên sổ đầu bài của lớp học ghép thay cho giấy vào lớp.

1295.12
File đính kèm:

13/03/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

– TKB kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp Liên thông khóa 2012(File kèm);

Trân trọng thông báo

1295.11
File đính kèm:

01/03/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

– TKB các lớp học lại lớp riêng (học từ 04/3/2013) và lớp dự tuyển Olympic toán (File kèm);DS ôn thi Olympic toán (File kèm);
– Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại (File kèm).
——————–
Kính gửi:
– Các Khoa đào tạo 1; Bộ môn Phát triển kỹ năng

– Các lớp sinh viên đại học, cao đẳng chính quy

Căn cứ Kế hoạch tổ chức học lại các lớp năm học 2012-2013 của Học viện (kế hoạch số: 674/KH-HV-GV&CTSV ngày 28/8/2012); Trên cơ sở đăng ký học lại của sinh viên và các đăng ký, phân công giảng dạy của các Khoa đào tạo 1, phòng GV&CTSV thông báo thời khóa biểu các lớp học lớp riêng, danh sách các lớp và một số lưu ý sau:

1. Danh sách các lớp học lại và lịch học:

Thời gian học: ngoài giờ hành chính, từ 04/3/2013 (có TKB chi tiết kèm theo);

Thời gian gian thi: 2 tuần, từ 13/5 tới 26/5/2013(lịch thi cụ thể sẽ thông báo sau);

Danh sách lớp (61 lớp/môn học), Sổ đầu bài và danh sách sinh viên: trong tuần có buổi học đầu tiên, đề nghị các giảng viên liên hệ phòng GV&CTSV (Cô Trần Thanh Huyền, điện thoại: 094.337669) để nhận Sổ nhật ký giảng dạy, danh sách lớp và TKB. Các trường hợp có sai sót về danh sách lớp, đề nghị sinh viên liên hệ với phòng GV&CTSV (Cô Huyền) để điều chỉnh, việc điều chỉnh/bổ sung chỉ chấp nhận trước ngày 22/03/2013.

2. Đối với các môn không bố trí được lớp(có danh sách môn học kèm theo) do nhiều điều kiện khách quan, Học viên không bố trí được lớp theo nhu cầu; Vì vậy, đề nghị các sinh viên chủ động đăng ký học lại vào các lớp phù hợp trong thời gian tới; những sinh viên đã nộp lệ phí học lại liên hệ nhận lệ phí tại phòng KTTC – Bộ phận “một cửa” từ 01/3 tới hết 31/3/2013.

Phòng GV&CTSV thông báo tới các Khoa đào tạo 1 và đề nghị các Khoa thông báo tới giảng viên biết để thực hiện; đề nghị các đơn vị: phòng HCBV; phòng KTTC; Trung tâm KT&ĐBCLGD phối hợp triển khai; Sinh viên đã đăng ký học lại thực hiện lịch học, thi theo đúng lịch và các quy định hiện hành của Học viện.

Trân trọng!

1295.10
File đính kèm:

20/02/2013 , Phòng GV&CTSV thông báo:

TKB các lớp Đại học khóa 2011, câp nhât môn Kỹ năng thuyết trình lớp D11VT5 (File kèm)

TKB các lớp CĐ-ĐH khóa 2012 (File kèm)

Trân trọng thông báo

1295.08
File đính kèm:

04/02/2013

Phòng GV&CTSV thông báo:

TKB các lớp Cao đẳng khóa 2011, câp nhât TKB hai lớp C11KT1-C11KT2 (Bổ sung môn Luât kinh doanh) (File kèm)

Trân trọng thông báo

1295.07
File đính kèm:

17/01/2013

Phòng GV&CTSV thông báo:TKB giáo dục thể chất khóa 2011 (Update) và khóa 2012 (File kèm)

Trân trọng thông báo

1295.06
File đính kèm:

04/01/2013, phòng GV&CTSV thông báo: TKB, DS lớp khóa 2012, TB học lại ———-

– TKB các lớp khóa 2012 và DS lớp khóa 2012;
– Thông báo tổ chức học lại và danh sách các lớp học lại (lớp riêng, đợt 1-2013):FILE KÈM
Hạn đăng ký:
+
Từ 0615/01/2013 đối với việc đăng ký học lại (ghép lớp) với khóa 2012;
+ Từ 06-25/01/2013 đối với việc đăng ký học lại (lớp riêng) đợt 1 – 2013.

1295.05
File đính kèm:

27/12/2012

Thời khóa biểu Giáo dục thể chất các lớp Đại học khóa 2011 (File kèm);
Phòng TCKT thông báo kế hoạch thu học phí Học kỳ 2 năm học 2012-2013

+ Kế hoạch thu học phí kỳ 2 (File kèm);
+ Kế hoạch thu học phí – phụ phí đào tạo bằng Tiếng anh kỳ 2 năm học 2012-2013 (File kèm).

Trân trọng thông báo
———————————–

1295.04
File đính kèm:

25/12/2012, phòng GV&CTSV thông báo: Danh sách sinh viên được bố trí học lại, học cải thiện, học 2 CTĐT đồng thời được bố trí ghép lớp với các lớp khóa 2009, 2010 và 2011 (L12-kỳ 1);
Danh sách (File kèm)./.

1295.03
File đính kèm:

(04/01/2013), phòng GV&CTSV thông báo cập nhật:

– Học kỳ 2 năm học 2012-2013 của các lớp khóa 2009-2011 bắt đầu từ 24/12/2012;
– Học kỳ 2 năm học 2012-2013 của các lớp CĐ/ĐH khóa 2012 bắt đầu từ 21/01/2013;

– Thông báo số 306/GV&CTSV về Danh sách lớp, TKB học kỳ 2 của các lớp (File kèm);
————————————————————
– TKB (thực tập) của các lớp Cao đẳng khóa 2010 (File kèm); DS lớp kỳ 2 của C10 (File kèm)
– TKB (thực tập, thi tốt nghiệp) của lớp L11QT1 (File 1; File 2 kèm); (cập nhật 19/12/2012)
– TKB của các lớp Cao đẳng khóa 2011;
– TKB của các lớp Liên thông, Bằng 2 (File kèm); DS các lớp L11 (File)
– TKB của các lớp Đại học khóa 2009 (File kèm); DS các lớp khóa 2009 (File kèm)
– TKB của các lớp Đại học khóa 2010 (File kèm); DS các lớp khóa 2010 (File kèm)
– TKB của các lớp Đại học khóa 2011 (File kèm); DS các lớp khóa 2011 (File kèm)

1295.02
File đính kèm:
TKB (thực tập) của các lớp Cao đẳng khóa 2010

04/01/2013: TKB dự kiến của các lớp Khóa 2012 (File kèm); DS lớp (File kèm)
– TKB của các lớp Liên thông khóa 2012 (thông báo sau);

Sinh viên đăng ký học lại (ghép lớp) với các lớp khóa 2012 nộp đơn (theo mẫu đơn kèm, ghi rõ lớp, kíp, môn) tại bộ phận kế toán – “một cửa” trước ngày 15/01/2013. Kết quả xếp lớp phòng Gv&CTSV sẽ thông báo (trên Sổ đầu bài) trước ngày 25/01/2013. Sinh viên đăng ký học lại lớp riêng đăng ký trước ngày 15/01/2013, kết quả xếp lớp sẽ thông báo sau.

Trân trọng.

1295.01
File đính kèm:
TKB dự kiến của các lớp Khóa 2012
Mẫu đăng ký học lại (ghép lớp) với các lớp khóa 2012