Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp khóa 09/10/11 (cơ sở Hà Đông). Cập nhật lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học cơ sở 2 (Lớp C11VT1-3 và C11KT2)

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp khóa 09/10/11 (cơ sở Hà Đông). Cập nhật lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học cơ sở 2 (Lớp C11VT1-3 và C11KT2)
13/05/2013
Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 cho các sinh viên học ghép cùng khóa 2012
17/05/2013
Show all
Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp khóa 09/10/11 (cơ sở Hà Đông). Cập nhật lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học cơ sở 2 (Lớp C11VT1-3 và C11KT2)
20/05/2013

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo:

+ Điều chỉnh lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học cơ sở 2 (Lớp C11VT1-3 và C11KT2)

TT LỚP MÔN THI LỊCH THI CŨ LỊCH THI MỚI PHÒNG THI
1 C11QT1 Tin học quản lý Kíp 1 (24/05/2013) Kíp 1 (26/05/2013) 501 – A3
2 C11QT2 Tin học quản lý Kíp 3 (24/05/2013) Kíp 3 (26/05/2013) 501 – A3
3 C12VT1 Tin học cơ sở 2 Kíp 1 (27/06/2013) Kíp 1 (29/06/2013) 501 – A3
4 C12VT3 Tin học cơ sở 2 Kíp 1 (27/06/2013) Kíp 1 (29/06/2013) 501 – A3
5 C12KT2 Tin học cơ sở 2 Kíp 3 (27/06/2013) Kíp 3 (29/06/2013) 501 – A3

Trân trọng thông báo

—————————————-

13/05/2013

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo:

+ Điều chỉnh hình thức thi môn Mạng máy tính nâng cao (E09CN) từ thi viết sang thi vấn đáp.

+ Lịch thi lần 2 các lớp C10CN và L11 (đợt 1).

Trân trọng thông báo

—————————————-

10/04/2013

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo:

+ Kế hoạch thi lần 1 kỳ 2 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa 2009/2010/2011 và các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2011 (Đợt 2).

+ Update hình thức thi môn Nhập môn CNPM (D10CN1-6, E10CN) và Tin học quản lý (C11QT1-2).

+ Update hình thức thi môn Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động (D09CNPM) và Kỹ năng thuyết trình (D11).

+ Update môn thi Tạo lập văn bản tiếng Việt cho lớp D11CN12.

Trân trọng thông báo