Lịch thi tốt nghiệp, thi lại tốt nghiệp, thi trả nợ tốt nghiệp đợt 1/2013 (thi 29/3/2013)

TKB HK 2 năm học:12- 13 (cập nhật TKB các lớp L12 và thông báo đăng ký học lại cùng L12, học GDQP tại Học viện)
04/01/2013
Lịch thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2012-2013
05/04/2013
Show all

07/03/2013, Học viện thông báo Kế hoạch thi, thủ tục, thời hạn đăng ký thi lại, thi trả nợ tốt nghiệp đợt 1/2013. Cụ thể:

– Kế hoạch, lịch thi tốt nghiệp;

– Mẫu đơn đăng ký thi lại đối với những sinh viên đã thi TN nhưng chưa đạt;

– Mẫu đơn đăng ký dự thi trả nợ TN đối với những sinh viên chưa đủ điều kiện dự thi;

– Mẫu đơn xác nhận tình trạng học phí đối với SV đăng ký thi trả nợ TN;

————————————————-

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013, Học viện thông báo kế hoạch Tổ chức thi và bảo về Đồ án, Khóa luận (ĐA/KLTN) tốt nghiệp đối với sinh viên như sau:


1. Đối tượng dự thi:
Hình thức thi tốt nghiệp áp dụng đối với sinh viên hệ cao đẳng, hệ đại học không đủ điều kiện bảo vệ ĐA/KLTN (Điểm TBCHT≤ 6,0)

1.1. Sinh viên hệ đại học từ xa (2,5 năm) khóa 2010-2013: Các lớp L10TXQT1,2; L10TXCN1,2 và L10TXVT1,2 với 107 sinh viên.

1.2. Sinh viên hệ đại học VLVH khóa 2008-2013: Các lớp D08TCCN1; D08TCQT1-7 và D08TCVT1-6 với 586 sinh viên

1.3. Sinh viên thuộc các hình thức đào tạo các khóa trước thi tốt nghiệp: Hệ cao đẳng, đại học chính quy; hệ liên thông cao đẳng lên đại học chính quy; hệ vừa làm vừa học và hệ đại học từ xa.

a) Sinh viên được xét đủ điều kiên dự thi do đã trả nợ môn học: Sinh viên phải làm Đơn đăng ký xét đủ điều kiện dự thi theo mẫu của Học viện.

b) Sinh viên thi lại tốt nghiệp: Sinh viên phải làm Đơn đăng ký dự thi theo mẫu của Học viện để đăng ký môn thi cụ thể đối với từng hình thức đào tạo và nộp lệ phí thi lại tốt nghiệp theo quy định.

Ghi chú: Đơn đăng ký dự thi nộp về Phòng GV&CTSV, Trung tâm Đào tạo Đại học Mở (qua bộ phận giao dịch một cửa) trong khoảng thời gian từ ngày 01/3/2013 đến hết ngày 15/3/2013.


2. Thời gian và địa điểm thi

2.1. Thời gian thi:

a) Ngày 29/3/2013: 15h00, sinh viên làm thủ tục và học tập quy chế thi (sinh viên thi tại Cơ sở Hà Đông tập trung tại Hội trường Nhà A2; sinh viên thi tại các điểm liên kết tập trung tại các điểm thi).

b) Ngày 30/3/2013:

– Sáng: Thi môn cơ sở.

– Chiều: Thi môn chuyên ngành.

c)Ngày 31/3/2012:

– Sáng: Thi môn chính trị

– Chiều: Dự phòng.

2.2. Địa điểm thi:

a) Sinh viên học tập tại Học viện: Thi tại Cơ sở Đào tạo Hà Đông, Km số 10, đường Nguyễn Trãi, Hà Nô%3ḅi – Hà Đông.

b) Sinh viên học tập Tại Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên: Thi tại các địa điểm học tập tương ứng.


3. Môn thi:

3.1. Sinh viên hệ đại học từ xa (2,5 năm) khóa 2010-2013: Thi môn cơ sở và chuyên môn.

3.2. Sinh viên hệ đại học VLVH khóa 2008-2013: Thi môn cơ sở và chuyên môn.

3.3. Sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy và liên thông cao đẳng lên đại học chính quy các khóa trước thi lại tốt nghiêp: Thi môn cơ sở, chuyên môn và chính trị.

*  Phòng Giáo vụ và Công tác Sinh viên, Trung tâm Đào tạo Đại học Mở: Tiếp nhận đơn; tổ chức xét điều kiện dự thi; soạn thảo, trình Lãnh đạo Học viện phê duyệt danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi đối với từng hình thức và trình độ đào tạo, gửi về Trung tâm KT&ĐBCLGD trước ngày 20/3/2013.


* Phòng Kinh tế- Tài chính
: Tổ chức thu học phí, lệ phí…. đối với sinh viên dự thi, xác nhận việc không còn nợ học phí của sinh viên đăng ký thi trả nợ tốt nghiệp và chuyển danh sách những sinh viên chưa nộp học phí, lệ phí cho Đơn vị quản lý giáo vụ trước ngày 15/3/2013 để tổ chức xét điều kiện dự thi cho sinh viên.

———————————————