Thông báo V/v: Đăng ký học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Học kỳ hè)

Thông báo: V/v Về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2012 các ngành Kỹ thuật
23/06/2016
Thông báo: V/v Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp D12KT
19/07/2016
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo:

          Công bố danh sách sinh viên đã đăng ký môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh học kỳ phụ năm học 2015-2016, cụ thể sinh viên download file kèm.

          Đề nghị tất cả các sinh viên tập trung tại Hội trường 1 đúng 14h00 thứ 4 ngày 29/06/2016 để nghe phổ biến kế hoạch, các trường hợp không có mặt sẽ bị loại ra khỏi danh sách.

———————————————————————————————————

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Học kỳ hè)

 

Kính gửi:          Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ  công văn số 23/TTGDQPHNI-ĐT, ngày 10/5/2016 của Trung tâm GDQP Hà Nội I;

Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong học kỳ hè, cụ thể như sau:

1.      Đối tượng đăng ký:

–         Những sinh viên các khóa từ 2015 trở về trước chưa hoàn thành môn học.

–         Các sinh viên khóa 2015 đang theo học lớp chất lượng cao (CLC) không thuộc đối tượng đăng ký đợt này (và sẽ được bố trí học ghép với khóa 2016).

2.      Hình thức, thời gian và địa điểm đăng ký, học:

–         Làm đơn (theo mẫu đơn gửi kèm) về Văn phòng một cửa – Phòng Giáo vụ.

–         Thời gian nộp đơn: từ 9/6/2016 đến 16/6/2016. Học viện xem xét phê duyệt và công bố danh sách sinh viên được học.

–         Thời gian nhập học 7h30 ngày 4/7/2016, kết thúc khóa học ngày 29/7/2016.

–         Địa điểm học: Trung tâm GDQP Hà Nội I.

3.      Học phí: Nộp theo quy định của Học viện

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên thuộc các đối tượng trên nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này. Sau thời gian đăng ký trên Học viện sẽ tổng hợp, gửi danh sách về Trung tâm GDQP Hà Nội I và không nhận đơn đăng ký.

Toàn văn thông báo + Mẫu đơn đăng ký
Danh sách sinh viên học GDQP-AN – Đã loại SV không tập trung nghe phổ biến (Cập nhật 30/06/2016)