Quy định quy định về tổ chức đào tạo tiếng anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại học viện công nghệ bưu chính viễn thông (10/2/2015 )

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp các lớp D2005 và các lớp khác (update: 26/01/2010)
21/01/2009
Show all
Quy định quy định về tổ chức đào tạo tiếng anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Học viện thông báo:

Ban hành Quy định quy định về tổ chức đào tạo  tiếng anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại học viện công nghệ bưu chính viễn thông(áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2014 trở đi), cụ thể như sau:

            Download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về: