Hướng dẫn sinh viên thủ tục ngừng học, thôi học năm 2010

Quyết định chuyển lớp, chuyển ngành học cho sinh viên ngành Kế toán và QTKD (2/8/2010 )
02/08/2010
Lịch thi lại (thi lần 2) các lớp học hè năm 2010
30/08/2010
Show all

Thực hiện kế hoạch năm học 2009-2010 và trên cơ sở xét kết quả năm học 2009-2010, Phòng GV&CTSV thông báo và yêu cầu các sinh viên các lớp hệ cao đẳng/đại học chính quy thuộc diện bị buộc thôi học, bị ngừng học phải chuyển xuống lớp học khóa sau tới dự buổi phổ biến kết quả học tập và hướng dẫn các thủ tục liên quan.

1/ Một số nội dung hướng dẫn chung (có văn bản kèm).

2/ Địa điểm: Hội trường số 1 – Cơ sở Đào tạo Hà đông.

3/ Thời gian:

–         10h00, thứ 6, ngày 27/8/2010: Giải đáp, hướng dẫn thủ tục đối với những sinh viên thuộc diện ngừng học  (danh sách kèm).

–         14h00, thứ 6, ngày 27/8/2010: Giải đáp, hướng dẫn thủ tục chuyển hệ đối với những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học (danh sách kèm).

Vậy phòng GV&CTSV thông báo và đề nghị các sinh viên có tên trong các danh sách trên có mặt đúng thời gian, địa điểm nói trên để được hướng dẫn cụ thể. Phòng GV&CTSV cũng đề nghị Ban cán sự các lớp thông báo kịp thời tới những sinh viên có liên quan để đảm bảo quyền lợi của  sinh viên theo quy chế đào tạo.

Trân trọng thông báo!