Thông báo thu (nợ) học phí học kỳ 1 năm học: ’10-’11

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học: 10-11 các lớp ĐH, CĐ khóa 2010
17/10/2010
Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp, GCNTN, Bảng điểm và trả hồ sơ HSSV các lớp (tháng 10/2010)
17/10/2010
Show all
(01/10/2010), Phòng KT-TC thông báo thu nợ học phí học kỳ 1 năm học 2010-2011 như sau:

Học viện thông báo lịch thu học phí kỳ I năm học 2010-2011 đối với các lớp Đại học, Cao đẳng chính qui khóa 2006-2009 – LẦN 2:

Hiện nay đã hết thời hạn nộp học phí, nhưng còn nhiều sinh viên chưa nộp học phí kỳ I năm học 2010 – 2011. Học viện yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách nợ học phí ( 2.033 sinh viên theo danh sách kèm theo ) khẩn trương hoàn tất việc nộp học phí.

Quá thời hạn trên mà sinh viên vẫn chưa nộp Phòng sẽ lập danh sách gửi cho Trung tâm KT & ĐBCLGD không được tham gia thi học kỳ I năm học 2010-2011 (Điều 7 QĐ số 771/QĐ-KT & ĐBCLGD ngày 01/10/2009 của Học viện Qui định về thi kết thúc học phần đối với sinh viên hệ Đại học, cao đẳng chính qui ).

– Thời gian thu từ ngày: 04/10/2010 đến ngày 08/10/2010.

– Địa điểm thu: Phòng 110 nhà A1 cơ sở đào tạo Hà Đông.

Học viện thông báo để sinh viên biết và nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc liên hệ Phòng Kinh tế Tài chính (Phòng 110 Nhà A1) để được giải đáp.