20/03/2015

Thông báo V/v: Điều chỉnh phòng học các lớp có kíp học ngày 21-22/03/2015 tại nhà A3

THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh phòng học các lớp có kíp học ngày 21-22/03/2015 tại nhà A3 Căn cứ Kế hoạch thi tốt nghiệp đối […]
17/03/2015

Thông báo: V/v Tổ chức kỳ thi lập trình theo chuẩn ACM/ICPC – năm 2015

THÔNG BÁO V/v: TỔ CHỨC KỲ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN ACM/ICPC – NĂM 2015  HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Kính gửi: […]
04/03/2015

Thông báo: Kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2014-2015

THÔNG BÁO Về Kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2014-2015           Căn cứ kế hoạch học tập kỳ II năm học 2014-2015 […]
10/02/2015

Thông báo: V/v Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại Học Viện (Quy định được sửa đổi)

Học viện thông báo:          Ngày 02 /02 /2015 Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số: 37 /QĐ-HV Quy định về tổ chức […]
15/01/2015

Thông báo: Kế hoạch thi khảo sát tiếng anh khóa 2014

Học viện thông báo: Kế hoạch kiểm tra Tiếng Anh đối với Khóa 2014 năm học 2014-2015 cụ thể sinh viên download file kèm Sinh […]
13/01/2015

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2014-2015

Phòng Giáo vụ thông báo:            Ngày 28/01/2015:           – Cập nhật danh sách đã đăng ký chính thức đã được phê duyệt.           – Bổ […]
12/01/2015

Thông báo: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014

THÔNG BÁO Về việc: Phát bổ sung thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2014 và các […]
26/12/2014

Kế hoạch triển khai tập huấn và tổ chức đăng ký môn học của Học kỳ 2 (năm học 2014-2015)

Ngày 22/12/2014: Phòng Giáo vụ Thông báo: + Điều chỉnh các môn học của các lớp sinh viên cao đẳng khóa 2014 (phụ lục 2 […]
23/12/2014

Thông báo V/v: Lịch học bù trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2015 đối với các lớp khóa 2014

THÔNG BÁO V/v: Lịch học bù trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2015 đối với các lớp khóa 2014           […]
02/12/2014

Thông báo V/v: Khảo sát trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên khóa 2014

Phòng Giáo vụ thông báo: V/v: Khảo sát trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên khóa 2014 Kính gửi:          Sinh viên các lớp […]