12/09/2019

Thông báo: DSSV được xét chuyển đổi điểm Tiếng anh đợt 1 năm học 2019-2020 của khóa 2014, 2015, 2016

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên được xét chuyển đổi điểm tiếng Anh đợt 1 – HK1 năm học 2019-2020 của khóa […]
11/09/2019

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Kỹ thuật điện tử

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D16 ngành KTĐT   Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch […]
11/09/2019

Thông báo VV: Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 2019 – Cơ sở Hà Nội

Căn cứ Quy định tạm thời về tổ chức đào tạo Tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy ban hành kèm […]
10/09/2019

Thông báo V/v: Kế hoạch học Giáo dục quốc phòng – An ninh, Khóa 2019

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; – Căn cứ kế hoạch đào […]
05/09/2019

Thông báo: Điều chỉnh thời khóa biểu lớp D19CQPT01-B, D19CQPT02-B

Phòng Giáo vụ thông báo: Điều chỉnh thời khóa biểu lớp D19CQPT01-B, và D19CQPT02-B đề nghị sinh viên truy cập hệ thống http://qldt.edu.vn để cập […]
30/08/2019

Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 08/2019

Kính gửi:   Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2015 các ngành Kinh tế                     (các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing) Căn […]
30/08/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kết quả học tập của sinh viên tính đến hết học kỳ 2 năm học 2018-2019 của các […]
28/08/2019

Thông báo: V/v Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 05/09/2019: Bổ sung lịch thi môn: Nhập môn truyền thông (MUL1391) —————————————————————————————— Kế hoạch thi kỳ thi phụ học […]
28/08/2019

Thông báo V/v nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2019

Kính gửi:   – CÁC KHOA ĐÀO TẠO 1 – VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN – CÁC LỚP SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY   […]
27/08/2019

Thông báo: Kế hoạch thu nợ học phí và học lại từ học kỳ II năm học 2018-2019 và học kỳ phụ năm 2018-2019 trở về trước

Căn cứ thông báo số 129/TB-HV ngày 14/03/2019 của Giám đốc Học viện về việc thu học phí và học lại kỳ 2 năm 2018-2019; […]