Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học

Thông báo: Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2013 ngành KT, QTKD (lớp L13KT, L13QT) Cơ sở đào tạo Hà Nội
12/05/2015
Thông báo V/v: Kết quả học tập năm học và kết quả tích lũy tính đến hết học kỳ 1 năm học 2014-2015
15/05/2015
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi  phòng học

       Căn cứ kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình diễn ra kỳ thi học kỳ 2 năm học 2014-2015; Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh 1 số phòng học, thi; Thời gian chuyển địa điểm học tập của các lớp bắt đầu từ ngày 18/05/2015 cho đến hết kỳ học. Chi tiết các lớp điều chuyển như sau:

TT Lớp Phòng học cũ Phòng học mới
1 Các lớp 207 – A3 703 – A2
2 Các lớp Thứ 2,3 311 – A3 401 – A2
  Các lớp Thứ 4 311 – A3 201 – A2
3 Các lớp 302 – A3 703 – A2
4 D12TXCN 208 – A3 503 – A2
5 D13TXQT 204 – A3 501 – A2
6 D13TXCN 205 – A3 703 – A2
7 Ôn thi Cao học: thứ 7  201a – A3 Thứ 7: 401 – A2
8 Ôn thi Cao học: thứ 7  201b – A3 T7: 403 – A2
9 Ôn thi Cao học: T7+CN 202 – A3 T7+CN: 603 – A2

 

Trân trọng thông báo./.