27/04/2023

Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện, kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học 2022-2023 đã được Lãnh […]
25/04/2023

Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2019, 2020, 2021

Cập nhật 25/04/2023 1. Ban hành kế hoạch thi các lớp học phần thay thế tốt nghiệp của sinh viên khóa 2019 khối ngành kinh tế […]
25/04/2023

Thông báo: Ban hành kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2022-2023; Phòng Giáo vụ thông báo Ban hành kế hoạch thi các lớp học […]
25/04/2023

Thông báo: Lịch nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế lao động năm 2023

Căn cứ Thông báo số 408/TB-VP ngày 24/04/2023 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo Lịch nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến […]
24/04/2023

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định Đợt 2 – Học kỳ 2, năm học 2022-2023 (đợt tháng 5/2023)

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015, Quyết định số 734/QĐ-HV ngày  05/10/2020, Quyết định số 980/QĐ-HV […]
21/04/2023

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ II năm học 2022-2023 (lần 2) và kế hoạch thu học lại lớp riêng

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]
14/04/2023

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo ACCA – ngành Kế toán khóa 2022

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ngành Kế toán – khoá 2022 (D22KT) Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập học […]
14/04/2023

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2018-2023 khối ngành Kỹ thuật – Đợt 1 năm 2024

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính […]
07/04/2023

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2018-2023 các ngành khối Kỹ thuật và các khóa trước trả nợ

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt tháng 04/2023 của Học viện. Phòng […]
07/04/2023

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 2022

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023; Căn cứ kết quả thi học kỳ 1 năm học 2022-2023. Phòng Giáo vụ thông báo […]