Thông báo V/v: Phân chuyên ngành đào tạo cho các lớp D12QT, C13CN

Kế hoạch hướng dẫn ôn tập đề cương và giải đáp thắc mắc kiến thức dự thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán niên khóa 2011-2015
02/06/2015
Thông báo V/v: Tổ chức kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2014-2015 cho các học phần Tiếng anh 3,4,5,6
04/06/2015
Show all

Ngày 02/06/2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Cập nhật danh sách phân lớp chính thức các lớp chuyên ngành các lớp đại học D12QT, Cao đẳng C13CN, cụ tể sinh viên download file kèm.

——————————————————————————————————————————————————

Ngày 20/04/2015

Phòng Giáo vụ thông báo:

THÔNG BÁO

V/v: Danh sách các lớp chuyên ngành

                                    Kính gửi:  Sinh viên các lớp D12QT, C13CN, L14QT

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2015-2016; Theo đề xuất của khoa Quản trị kinh doanh 1, Công nghệ thông tin 1 về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D12QT, C13CN, L14QT từ học kỳ 1 năm học 2015-2016; Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký vào các chuyên ngành. Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan danh sách các lớp chuyên ngành như sau:

1.      Các lớp D12QT:

– Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp: gồm 200 sinh viên được chia thành 03 lớp (danh sách kèm theo).

– Chuyên ngành Quản trị Marketing: gồm 110 sinh viên được chia thành 02 lớp (danh sách kèm theo).

2.      Các lớp C13CNTT:

– Chuyên ngành Công nghệ phần mềm: gồm 63 sinh viên được chia thành 01 lớp (danh sách kèm theo).

– Chuyên ngành Hệ thống thông tin: gồm 73 sinh viên được chia thành 01 lớp (danh sách kèm theo).

3. Lớp L14QT: Tất cả các sinh viên cùng học chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp (01 lớp).

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách các lớp chuyên ngành để các sinh viên biết và thực hiện. Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Giáo vụ (SĐT: 04.38547797- gặp cô Hiền) trước ngày 23/5/2015 để được giải đáp.

—————————————————————————————————————

THÔNG BÁO

V/v: Phân chuyên ngành đào tạo cho các lớp D12QT, C13CN

                                    Kính gửi:  Sinh viên các lớp D12QT, C13CN

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2015-2016; Theo đề xuất của khoa Quản trị kinh doanh 1, Công nghệ thông tin 1 về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D12QT, C13CN từ học kỳ 1 năm học 2015-2016; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

1.      Các lớp D12QT: 317 SV ( có danh sách kèm theo) được tổ chức cho 02 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp và Quản trị marketing.

2.      Các lớp C13CNTT: 162 SV ( có danh sách kèm theo) được tổ chức cho 02 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin (phân thành 2 lớp, dự kiến SV mỗi lớp từ 70-82 SV mỗi lớp)

Phòng Giáo vụ kính đề nghị cố vấn học tập và  yêu cầu Ban cán sự và sinh viên các lớp trên thực hiện các nội dung sau:

–         Quán triệt đến tất cả các thành viên của lớp về mục tiêu, ý nghĩa…của việc phân chuyên ngành đào tạo, để SV nhận thức đúng về việc phân chuyên ngành đào tạo của Học viện.

–         Ban cán sự các lớp căn cứ vào nội dung phân chuyên ngành ở trên, tổ chức để các thành viên của lớp đăng ký nguyện vọng theo danh sách gửi kèm và gửi về phòng Giáo vụ – Bộ phận  “Một cửa” (Cô Hương – ô số 5) trước ngày 14/04/2015.

Phòng Giáo vụ phối hợp với khoa QTKD 1, CNTT1 căn cứ đăng ký nguyện vọng của SV và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại để phân lớp chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Danh sách phân lớp chuyên ngành các lớp đại học quản trị kinh doanh (D12QT) – Dự kiến
Danh sách phân lớp chuyên ngành các lớp cao đẳng CNTT (C13CN) – Dự kiến
Danh sách lớp chuyên ngành các lớp cao đẳng CNTT (C13CN) – Chính thức

Danh sách lớp chuyên ngành các lớp Đại học QTKD (D12QT) – Chính thức