26/05/2016

Thông báo: V/v Về việc nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung tính đến hết học kỳ II năm học 2015-2016

THÔNG BÁO Về việc nhắc nợ  học phí và kế hoạch thu bổ sung tính đến hết học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp […]
13/05/2016

Thông báo: V/v Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH khóa 2014 ngành KT, QTKD (lớp L14KT, L14QT) và hệ ĐH Văn bằng 2 khóa 2012 Cơ sở đào tạo Hà Nội

Phòng Giáo vụ thông báo:           Điều kiện, kế hoạch và hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với các lớp hệ […]
10/05/2016

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ I năm học 2016-2017

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV; –           Giảng viên CVHT các lớp ĐH, CĐ chính quy khóa 2013, 2014, 2015; […]
10/05/2016

Thông báo V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2015-2016 (Học kỳ hè)

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2015-2016 (Học kỳ hè) Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT […]
04/05/2016

Thông báo V/v: Tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D13CNTT

THÔNG BÁO V/v: Tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D13CNTT   Kính gửi:  Sinh viên các lớp D13CNTT Thực […]
27/04/2016

Thông báo: V/v Nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung tính đến hết học kỳ 2 năm học 2015-2016

THÔNG BÁO V/v Nhắc nợ  học phí và kế hoạch thu bổ sung tính đến hết học kỳ năm học 2015-2016 các lớp Hệ Đại […]
30/03/2016

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

  THÔNG BÁO           Về việc tổ chức đăng ký danh sách cử tri  bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu […]
28/03/2016

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo từ học kỳ 1 năm học 2016-2017

  THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo   Kính gửi:  Sinh viên các lớp D13QTKD, C14CNTT Căn cứ chương trình đào tạo […]
21/03/2016

Thông báo V/v: Tổ chức học tăng cường tiếng Anh bậc I, II cho sinh viên khóa 2014

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức học tăng cường tiếng Anh bậc I, II cho sinh viên khóa 2014   Kính gửi:    Các lớp sinh viên […]
14/03/2016

Thông báo: Điều chỉnh phòng học

THÔNG BÁO V/v: Thay đổi  phòng học Kính gửi:       Phòng giáo vụ                      Khoa SĐH                           Căn cứ kế hoạch thi tốt […]