23/09/2016

Thông báo: Triệu tập SV Tham dự Lễ Tổng kết năm học 2015-2016 và Khai giảng năm học 2016-2017 của Học viện

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỌC VIÊN, SINH VIÊN Tham dự Lễ Tổng kết năm học 2015-2016 và Khai giảng năm học 2016-2017 của Học viện […]
21/09/2016

Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp sinh viên: Chất lượng cao khóa 2015, Đại học chính quy khóa 2016, Cao đẳng nghề khóa 2016

THÔNG BÁO Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp sinh viên: Chất lượng […]
07/09/2016

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2016-2017 Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên […]
06/09/2016

Thông báo V/v: Đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2016-2017 ghép với khóa 2016

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm  trong  học kỳ I năm học 2016-2017 ghép với khóa 2016 […]
30/08/2016

Thông báo: V/v Nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung học phí học kỳ phụ năm học 2015-2016

THÔNG BÁO Về việc nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung học phí học kỳ phụ năm học 2015-2016   Căn cứ […]
19/08/2016

Thông báo: Nghỉ học

Phòng Giáo vụ vụ thông báo:        Do ảnh hưởng của bão số 3 nên các buổi học kíp 4-5-6 ngày 19/8/2016 sẽ nghỉ học. […]
08/08/2016

Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký, đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2016-2017

THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh đăng ký, đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm  trong  học kỳ I năm học 2016-2017 […]
24/07/2016

Thông báo: V/v Lịch giảng – Danh sách sinh viên học kỳ phụ năm học 2015-2016

Thông báo: V/v Lịch giảng – Danh sách sinh viên học kỳ phụ năm học 2015-2016 Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 12/07/2016 Công bố […]
27/06/2016

Thông báo V/v: Đăng ký học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Học kỳ hè)

Phòng Giáo vụ thông báo:           Công bố danh sách sinh viên đã đăng ký môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh học […]
01/06/2016

Thông báo: Kế hoạch nghỉ hè, kỳ thi phụ học kỳ 2 năm học 2015-2016 và Lịch học học kỳ 1 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Kế hoạch nghỉ hè, kỳ thi phụ học kỳ 2 năm học 2015-2016 và Lịch học học kỳ 1 năm học 2016-2017  Kính […]